fredag 15 maj 2009

Trädgårdsloppis i Surte


Peggy stod för huvuddelen av allt som dukades
upp på våra bord. Det var allt ifrån egenhändigt
uppdrivna plantor ifrån hennes fina trädgård
till getingfällor och kokosrep (inköpta ... ja...
nån helt annanstans... :-) ). Allt gick åt som
smör i solsken - och soligt var det ju dessutom!